Rejestracja

Dane firmy
 
   
 
 
Załączniki
Aby przyspieszyć proces weryfikacji konta można dodatkowo załączyć skan dokumentu potwierdzającego związek z branżą kosmetyki profesjonalnej:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej salonu kosmetycznego/spa
  • dyplom ukończenia szkoły kosmetycznej


Adres firmy/adres do faktury
   
 
 
Adres korespondencyjny
Adres dostawy
Dane logowania