Rejestracja

Dane firmy
 
   
 
 
Załączniki
Aby przyspieszyć proces weryfikacji konta można dodatkowo załączyć skan dokumentu potwierdzającego związek z branżą kosmetyki profesjonalnej:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej salonu kosmetycznego/spa
  • zaświadczenie ukończenia szkoły kosmetycznej


Adres firmy/adres do faktury
   
 
 
Adres korespondencyjny
Adres dostawy
Dane logowania
 
 
     
   
   
   

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego adresu e-mail w w celu informowania o szkoleniach, nowościach i produktach dostępnych na platformie. Administratorem danych osobowych jest Maciej Trochimowicz, ul. Panewnicka 40, 40-730 Katowice, NIP 6340076117, REGON 003524583, kontakt: biuro@belter.pl. Dane nie będą udostępniane innym administratorom. Dane będą przetwarzane do czasu rezygnacji z usługi Newsletter. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administratorem danych osobowych jest Maciej Trochimowicz, ul. Panewnicka 40, 40-730 Katowice, NIP 6340076117, REGON 003524583, kontakt: biuro@belter.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji zamówień na platformie b2.belter.pl. Dane nie będą udostępniane innym Administratorom. Dane będą przetwarzane w czasie trwania współpracy oraz po jej ustaniu w celach rozliczeniowych. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.