POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ochrona prywatności użytkowników platformy B2.BELTER.PL ma dla nas bardzo duże znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o korzystających z platformy.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników
W celu uzyskania pełnego dostępu do platformy B2.BELTER.PL, niezbędne jest dokonanie przez użytkownika rejestracji na platformie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwi użytkownikowi założenie konta na platformie B2.BELTER.PL. Formularz zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe). Obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze platformy B2.BELTER.PL w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników firmy Maciej Trochimowicz zajmująca się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL. Ponadto jako administrator danych osobowych zebranych na platformie B2.BELTER.PL możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych
Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez użytkownika i zostaną usunięte po upływie 5-letniego okresu,wynikającego z przepisów ustawy o rachunkowości.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku
Jako właściciel platformy B2.BELTER.PL nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Cookies
W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników platformy B2.BELTER.PL, używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer B2.BELTER.PL na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera.

Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z platformy B2.BELTER.PL.

Zmiany w polityce ochrony prywatności platformy B2.BELTER.PL
Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszej platformy internetowej mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności B2.BELTER.PL O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników na platformie B2.BELTER.PL.

Kontakt
W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z platformy B2.BELTER.PL, czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: biuro@belter.pl